Blødninger

generelle kurser red liv

Førstehjælp ved Blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Overordnet kompetencemål

  • Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger
  • Deltageren skal handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Førstehjælp ved større blødninger
  • Førstehjælp ved synlige mindre blødninger
  • Førstehjælp ved indre blødninger
  • Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger
  • Evaluering og bevisudlevering

Samlet tidsanvendelse
90 minutter

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb

Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to eller flere uddannelser.

Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved blødninger, som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 120 minutter, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger
For  at  få  DFR’s  førstehjælpskompetence  eller  Funktionsuddannelseskompetence,  skal  denne uddannelse  gennemføres  i  forlængelse  af  basisuddannelsen ”Førstehjælp  ved  ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført en DFR Basisuddannelse.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Pris for et hold

90 minutter: 3.000 kroner - eksklusive moms.

– Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn og Aarhus området. (Statens takst ca. kr. 3,80 pr. km.)

red liv hvid telefon 2521 4123
Vil du vide mere, så kontakt os. Vi er altid parat til at besvare dine spørgsmål.
Lad os få en snak om hvordan kurset kan tilpasset dine behov.

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Fleksibel undervisning, når det passer dig
Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj

 

vi er medlem af Dansk Raad for Hjertestartere

red liv eget kursus

Sammensæt dit eget kursus

Red-Liv kan sammensætte et kursus eller foredrag, så det passer til dine behov. Vi har stor erfaring med at afholde arrangementer for alle målgrupper og gruppestørrelser.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Læs mere

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj