Medborgerførstehjælp

generelle kurser red liv

Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Varighed 420 minutter

Overordnet kompetencemål
Medborgeren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Medborgeren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Medborgeren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

  • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
  • Særtillæg, Del 2 af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
  • Førstehjælp til akut opståede sygdomme
  • Førstehjælp til akutte skader
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Gennemførelsen af uddannelsen
Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

  • Basisuddannelsen "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer)
  • Særtillæg 1, del 2 af ”Førstehjælp ved ulykker”, del 2. (1,5 timer)
  • Særtillæg 2 i denne funktionsplan (1,5 timer)

Af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” indgår kun del 2 i denne funktionsuddannelse.

Efter denne plans særtillæg skal deltageren kunne håndtere situationer med akut opståede sygdomme og akutte skader i forhold til, og i samspil med, indholdet i uddannelsesplanen
”Førstehjælp ved ulykker” del 2.

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.  

I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning). Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.

I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser afvikles som et samlet kursusforløb.

Særlige bemærkninger
Hvis deltageren skal bruge beviset for ”Førstehjælp ved hjertestop” i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført indenfor de sidste 24 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).

Merit og vurdering i forhold til tidligere DFR opbygning: Denne uddannelse svarer til tidligere ”uddannelsesniveau minimum”, dog med overbygning i særtillægget, som anbefales til f.eks. borgere med et aktivt fritidsliv.

Pris for et hold

7 timer: 6.400 kroner - eksklusive moms.

– Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn og Aarhus området. (Statens takst ca. kr. 3,80 pr. km.)

red liv hvid telefon 2521 4123
Vil du vide mere, så kontakt os. Vi er altid parat til at besvare dine spørgsmål.
Lad os få en snak om hvordan kurset kan tilpasset dine behov.

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Fleksibel undervisning, når det passer dig
Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj

 

vi er medlem af Dansk Raad for Hjertestartere

red liv eget kursus

Sammensæt dit eget kursus

Red-Liv kan sammensætte et kursus eller foredrag, så det passer til dine behov. Vi har stor erfaring med at afholde arrangementer for alle målgrupper og gruppestørrelser.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Læs mere

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj