Førstehjælpere med særligt ansvar

generelle kurser red liv

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra de fire hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Tid for afholdelse
Varighed: 12 timer (720 minutter)

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps- og hjertestopsituationer.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter.

Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.

Deltageren kan yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp til blødninger”
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp til småskader”
 • ”Førstehjælp til sygdomme”
 • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

Gennemførelsen af uddannelse

Følgende basis og særtillæg skal indgå:

Basisuddannelserne

 • "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer)

Tilvalgsuddannelser:

 • ”Førstehjælp ved blødninger” 1,5 timer
 • ”Førstehjælp ved småskader” 1,5 timer
 • ”Førstehjælp ved sygdomme” 1,5 timer
 • ”Førstehælp ved skader på bevægeapparatet” 1,5 timer

Særtillæg i denne plan for funktionsuddannelse:

 • Særtillæg 1, Del 2 af "Førstehjælp ved ulykker" (1,5 timer)
 • Særtillæg 2, Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger 0,5 time

Uddannelsen gennemføres på i alt 12 timer (720 minutter).

Pris for et hold

12 timer: 12.500 kroner - eksklusive moms.

– Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn og Aarhus området. (Statens takst ca. kr. 3,80 pr. km.)

red liv hvid telefon 2521 4123
Vil du vide mere, så kontakt os. Vi er altid parat til at besvare dine spørgsmål.
Lad os få en snak om hvordan kurset kan tilpasset dine behov.

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Fleksibel undervisning, når det passer dig
Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj

 

vi er medlem af Dansk Raad for Hjertestartere

red liv eget kursus

Sammensæt dit eget kursus

Red-Liv kan sammensætte et kursus eller foredrag, så det passer til dine behov. Vi har stor erfaring med at afholde arrangementer for alle målgrupper og gruppestørrelser.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Læs mere

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj