Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

generelle kurser red liv

Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn.

Tid for afholdelse
Varighed: 7 timer (420 minutter)

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på barn.

Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmed-legemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

  • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”, tilpasset børn.
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn”.
  • Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil.

Gennemførelsen af uddannelsen
Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

  • Basisuddannelsen "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer)
  • Tilvalgsuddannelse ”Førstehjælp for og forebyggelse for børn”. (2,5 timer)
  • Særtillæg vedr. bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil (0,5 timer)

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning .

I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning). Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.
I uddannelsesplanen for tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn” indgår de to dele ikke.

Efter denne plan for funktionsuddannelse indgår de to uddannelser som et samlet kursusforløb.

Afvikles tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn” som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 3 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Pris for et hold

7 timer: 6.400 kroner - eksklusive moms.

– Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn og Aarhus området. (Statens takst ca. kr. 3,80 pr. km.)

red liv hvid telefon 2521 4123
Vil du vide mere, så kontakt os. Vi er altid parat til at besvare dine spørgsmål.
Lad os få en snak om hvordan kurset kan tilpasset dine behov.

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Fleksibel undervisning, når det passer dig
Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj

 

vi er medlem af Dansk Raad for Hjertestartere

red liv eget kursus

Sammensæt dit eget kursus

Red-Liv kan sammensætte et kursus eller foredrag, så det passer til dine behov. Vi har stor erfaring med at afholde arrangementer for alle målgrupper og gruppestørrelser.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Læs mere

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj