Førstehjælp ved hjertestop

generelle kurser red liv

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal
vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddan nelsens rammer, undervisningsform og indhold
  • samt praktiske orienteringspunkter
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • ABCmetoden
  • Stabilt sideleje/sideleje
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)

Praksisnære senarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Samlet tidsanvendelse
Varighed: 4 timer (240 minutter)

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af virkelighedsnære øvelser, deltagerre fleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal
afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Særlige bemærkninger
Hvis deltageren skal bruge beviset for denne basisuddananelse, Førstehjælp ved hjertestop, i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen indenfor de sidste 36 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.

Pris for et hold

4 timer: 5.200 kroner - eksklusive moms.

– Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn og Aarhus området. (Statens takst ca. kr. 3,80 pr. km.)

red liv hvid telefon 2521 4123
Vil du vide mere, så kontakt os. Vi er altid parat til at besvare dine spørgsmål.
Lad os få en snak om hvordan kurset kan tilpasset dine behov.

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Fleksibel undervisning, når det passer dig
Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj

 

vi er medlem af Dansk Raad for Hjertestartere

red liv eget kursus

Sammensæt dit eget kursus

Red-Liv kan sammensætte et kursus eller foredrag, så det passer til dine behov. Vi har stor erfaring med at afholde arrangementer for alle målgrupper og gruppestørrelser.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Læs mere

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj

Dansk Førstehjælpsråds basisuddannelser