Dansk Førstehjælpsråds generelle kurser

generelle kurser red liv

Red-Liv tilbyder kompetencegivende kursusforløb, der er godkendt i forhold til Dansk Førstehjælpsråds regler

Dansk Førstehjælpsråds – Basisuddannelser
Basisuddannelser er minimumsuddannelser der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker.

Dansk Førstehjælpsråds – Tilvalgsuddannelser
Tilvalgsuddannelser består af en række uddannelser af der hver i sær omhandler specifikke førstehjælpsmæssige kompetencer spændende fra førstehjælp ved livstruende blødninger til førstehjælp ved småskader.

Dansk Førstehjælpsråds – Funktionsuddannelser
Funktionsuddannelser er Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger til uddannelsesniveau for bestemte mål- eller faggrupper. Funktionsuddannelserne består af basisuddannelser, tilvalgsuddannelser og i enkelte tilfælde af særtillæg.


Dansk Førstehjælpsråds – Opdateringsuddannelser
Opdateringsuddannelser er Dansk Førstehjælpsråds mulighed for dem der vil vedligeholde og opdatere den viden og de færdigheder der er erfaret i basisuddannelser.

Red-Livs målrettede kurser
Kompetencegivende kursusforløb er generelle, og ikke nødvendigvis tilpasset enkelte virksomheders specifikke forhold. Hvis du har brug for mere specialiserede kurser, vil vi henvise til vores målrettede kurser.

Læs mere her

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Fleksibel undervisning, når det passer dig
Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Red-Liv underviser kun hold og grupper.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj

 

red liv danmark

Vi dækker hele Danmark

Red-Liv afholder kurser og arrangementer over hele landet. Og vi rykker ud, når det passer dig – også lørdage, søndage og helligdage.

Vi råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

Kontakt os for mere information

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj