• Red-Liv tilbyder professionelle og veltilrettelagte kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Undervisningen finder som regel sted på arbejdspladsen.

 • Red-Liv råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

 • Red-Liv tilbyder målrettede førstehjælpskurser og foredrag, der tager udgangspunkt i dine behov...

 • Vi har erfaring med at afholde målrettede kurser og foredrag for større grupper – også længere kompetencegivende forløb.

 • Vi tilbyder brandkurser der er tilpasset din hverdag. Lær at forebygge uheld og begrænse brandens udbredelse, hvis den opstår.

 • Red-Liv’s kurser giver rig mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktisk handling. Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr. Fx voksendukker, børnedukker, babydukker og hjertestartere.

 • Red-Liv tilbyder kurser i brug af hjertestartere og vi rådgiver i anskaffelse af den rette hjertestarter.

 • Vi tilpasser vores brandkurser, så de vægter de elementer, der umiddelbart er mest brugbare dig og dine kollegaer.

prev next

Sundholmen

sundholm_red-liv

Sundholmen har mange herberger som bruger Red-Liv som underviser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Red-Liv underviser målrettet personalet i førstehjælp og brand ud fra gældende regler og guidelines.

 • Sundholmen har købt flere hjertestartere af  Red-Liv.
 • Nyt personale undervises  i 6-timers Førstehjælp (grundkursus i Hjerte-Lunge-Redning samt brug af hjertestarter) .
 • Brandkurser á 3 timer afholdes på selve herberget i relevante og egne omgivelser.
 • Personale der tidligere har været på Førstehjælpskursus, får hvert 3. år et 3-timers vedligeholdelseskursus i Førstehjælp samt et 3-timers Brandkursus.

Aktivitetscentret Sundholm
Sundholmsvej 36
2300 København S
www.acsu.dk

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj
a.lassen@red-liv.dk

 
red liv danmark
Vi har afdelinger i København og Århus, så vi kan altid rykke ud i dit lokalområde med kort varsel.