• Red-Liv tilbyder professionelle og veltilrettelagte kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Undervisningen finder som regel sted på arbejdspladsen.

 • Red-Liv råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

 • Red-Liv tilbyder målrettede førstehjælpskurser og foredrag, der tager udgangspunkt i dine behov...

 • Vi har erfaring med at afholde målrettede kurser og foredrag for større grupper – også længere kompetencegivende forløb.

 • Vi tilbyder brandkurser der er tilpasset din hverdag. Lær at forebygge uheld og begrænse brandens udbredelse, hvis den opstår.

 • Red-Liv’s kurser giver rig mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktisk handling. Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr. Fx voksendukker, børnedukker, babydukker og hjertestartere.

 • Red-Liv tilbyder kurser i brug af hjertestartere og vi rådgiver i anskaffelse af den rette hjertestarter.

 • Vi tilpasser vores brandkurser, så de vægter de elementer, der umiddelbart er mest brugbare dig og dine kollegaer.

prev next

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp

generelle kurser red liv

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen ‘Førstehjælp ved Ulykker’ samt kompetence i forhold til  Førstehjælpens 4 Hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger.

Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra ‘Uddannelsesniveau minimum’ i den hidtidige modulbaserede struktur.

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop

generelle kurser red liv

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop vedligeholder og opdaterer kompetence i bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Overordnet kompetencemål
Deltageren agerer ud fra tidligere lært kompetence i førstehjælp, og kan handle ud fra første-hjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan yde Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning og gøre det både med og uden en hjertestarter (AED).

Deltageren kan yde førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde.

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning praktiske kompetencer

Gennemførelsen af uddannelsen
Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltagene indenfor 24 måneder har gen-nemført basisuddannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker” eller modulerne ”Hjerte-lunge-redning” og ”Genoplivning med hjertestarter”.

Fokus i uddannelsen er praktisk læring.

Særlige bemærkninger
Der udstedes et elektronisk bevis for opdateringsuddannelsen ”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop”

Da dette er en opdateringsuddannelse, erstatter kurset ikke de tidligere erhvervede kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal fortsat fremvises for at kunne dokumentere en given kompetence.

Bemærk venligst, at DFR anbefaler, at en opdateringsuddannelse gennemføres for hver 24 måneder, så højst mulig førstehjælpskompetence opretholdes.

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj
a.lassen@red-liv.dk

 
red liv danmark
Vi har afdelinger i København og Århus, så vi kan altid rykke ud i dit lokalområde med kort varsel.