• Red-Liv tilbyder professionelle og veltilrettelagte kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Undervisningen finder som regel sted på arbejdspladsen.

  • Red-Liv råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

  • Red-Liv tilbyder målrettede førstehjælpskurser og foredrag, der tager udgangspunkt i dine behov...

  • Vi har erfaring med at afholde målrettede kurser og foredrag for større grupper – også længere kompetencegivende forløb.

  • Vi tilbyder brandkurser der er tilpasset din hverdag. Lær at forebygge uheld og begrænse brandens udbredelse, hvis den opstår.

  • Red-Liv’s kurser giver rig mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktisk handling. Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr. Fx voksendukker, børnedukker, babydukker og hjertestartere.

  • Red-Liv tilbyder kurser i brug af hjertestartere og vi rådgiver i anskaffelse af den rette hjertestarter.

  • Vi tilpasser vores brandkurser, så de vægter de elementer, der umiddelbart er mest brugbare dig og dine kollegaer.

prev next

Opdateringsuddannelser

generelle kurser red liv

Opdateringsuddannelser opdaterer og vedligeholder deltagerens viden og kompetencer

Opdateringsuddannelser benyttes til at vedligeholde og opdatere deltagerenes viden og kompetencer. Kun basisuddannelserne "Førstehjælp ved Hjertestop" og "Førstehjælp ved ulykker" kan vedligeholdes.

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at man deltager på valgfri opdateringsuddannelse senest hver 24. måned, dog således at "Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop" gennemføres senest 48 måneder efter oprindelig basisuddannelse.

Red-Livs målrettede kurser
Kompetencegivende kursusforløb er generelle, og ikke nødvendigvis tilpasset enkelte virksomheders specifikke forhold. Hvis du har brug for mere specialiserede kurser, vil vi henvise til vores målrettede kurser.

Læs mere her

Funktionsuddannelser

generelle kurser red liv

Funktionsuddannelserne er Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger til samlede kursusforløb for særlige fag- eller målgrupper

Funktionsuddannelserne består af basisuddannelser, relevante tilvalgsuddannelser og i enkelte tilfælde særtillæg. Antallet af funktionsuddannelser vil løbende blive udvidet.

 

Red-Livs målrettede kurser
Kompetencegivende kursusforløb er generelle, og ikke nødvendigvis tilpasset enkelte virksomheders specifikke forhold. Hvis du har brug for mere specialiserede kurser, vil vi henvise til vores målrettede kurser.

Læs mere her

BASISUDDANNELSER

generelle kurser red liv

Basisuddannelser er minimumsuddannelser der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker.

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at basisuddannelser kombineres med tilvalgsuddannelser efter behov.

Læs mere om basisuddannelserne nedenfor.

Red-Livs målrettede kurser
Kompetencegivende kursusforløb er generelle, og ikke nødvendigvis tilpasset enkelte virksomheders specifikke forhold. Hvis du har brug for mere specialiserede kurser, vil vi henvise til vores målrettede kurser.

Læs mere her

Tilvalgsuddannelser

generelle kurser red liv

Tilvalgsuddannelserne består af en række uddannelser der hver i sær omhandler specifikke førstehjælpsmæssige kompetencer

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at der altid gennemføres mindst én basisuddannelse inden tilvalgsuddannelser gennemføres.

Red-Livs målrettede kurser
Kompetencegivende kursusforløb er generelle, og ikke nødvendigvis tilpasset enkelte virksomheders specifikke forhold. Hvis du har brug for mere specialiserede kurser, vil vi henvise til vores målrettede kurser.

Læs mere her

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj
a.lassen@red-liv.dk

 
red liv danmark
Vi har afdelinger i København og Århus, så vi kan altid rykke ud i dit lokalområde med kort varsel.