• Red-Liv tilbyder professionelle og veltilrettelagte kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Undervisningen finder som regel sted på arbejdspladsen.

  • Red-Liv råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

  • Red-Liv tilbyder målrettede førstehjælpskurser og foredrag, der tager udgangspunkt i dine behov...

  • Vi har erfaring med at afholde målrettede kurser og foredrag for større grupper – også længere kompetencegivende forløb.

  • Vi tilbyder brandkurser der er tilpasset din hverdag. Lær at forebygge uheld og begrænse brandens udbredelse, hvis den opstår.

  • Red-Liv’s kurser giver rig mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktisk handling. Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr. Fx voksendukker, børnedukker, babydukker og hjertestartere.

  • Red-Liv tilbyder kurser i brug af hjertestartere og vi rådgiver i anskaffelse af den rette hjertestarter.

  • Vi tilpasser vores brandkurser, så de vægter de elementer, der umiddelbart er mest brugbare dig og dine kollegaer.

prev next

Hjertestarter kurser

aed red liv zoll

Red-Liv tilbyder 3 forskellige kurser i brug af hjertestarter

4- og 6-timers kurser
Vi tilbyder et 4- og et 6-timers kursus. På kurserne god tid til, at stille spørgsmål af særlig interesse for jer, samt en gennemgang af forhold vedr. institutionen/ skolen/ arbejdspladsen. Kurserne er beskrevet nedenfor.

45 minutters demonstration i brug af hjertestarter
Formålet med kurset er at give deltageren den nødvendige viden og indsigt i brug af hjertestarter. Deltageren vil således være i stand til at kunne benytte hjertestarter i forbindelse med hjertestop hos børn og voksne. Kurset er beskrevet nedenfor.

Jeg vil i undervisningen bruge den erfaring jeg har fået gennem 17 års brand og ambulancekørsel samt min viden som instruktør inden for samme virke.

Salg af hjertestartere
Red-Liv tilbyder hjertestartere til markedets bedste priser. Læs mere her

red liv foerstehjaelp

Red-Liv tilbyder specialiserede førstehjælpskurser, der er tilpasset dine behov.

Førstehjælp til alle – Forskellige arbejdspladser, forskellige behov
Der er stor forskel på hverdagen som smed på en stor maskinfabrik, som pædagog i en børnehave eller som bogholder på et kontor. Og det er selvsagt forskellige uheld, der typisk indtræffer på arbejdspladserne. Derfor tilpasser vi vores kurser, så vi vægter de elementer af førstehjælpen, der umiddelbart er mest brugbare på den konkrete arbejdsplads. Endvidere supplerer vi med relevante historier og eksempler fra lignende arbejdspladser.

Vi skræddersyr vores kurser til din virksomhed
Vi sørger for, at I får det optimale udbytte af vores kurser, uanset om I er en stor eller lille virksomhed, og vi kommer gerne flere instruktører, hvis I er mange medarbejdere. Vi underviser normalt på din arbejdsplads.

Fleksibel undervisning
Red-Liv rykker ud, når det passer dig – også efter almindelig arbejdstid, lørdage, søndage og helligdage.

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Dansk Førstehjælpsråds kurser
Red-Liv tilbyder også undervisning i Dansk Førstehjælpsråds kompetencegivende uddannelsesforløb. Disse kurser er generelle og underlagt de specifikke regler, der er fastlagt af Dansk Førstehjælpsråd.

Læs mere her

Oversigt over vores målrettede kurser
Nedenfor kan du se en oversigt over vores specialiserede kurser.

Brandkurser

red liv brand kurser

Vi tilbyder brandkurser der er tilpasset din hverdag. Lær at forebygge uheld og begrænse brandens udbredelse, hvis den opstår.

Du har brug for forskellig viden om brandbekæmpelse, alt efter hvad du arbejder med. Det har stor betydning, om du arbejder på en byggeplads, i en pædagogisk institution eller i en ni etagers kontorbygning. Farerne lurer forskellige steder, og du står overfor vidt forskellige udfordringer, hvis uheldet er ude.

Brandkurser til institutioner

Brandkurser til virksomheder

Med udgangspunkt i virkeligheden
Vi tilpasser vores brandkurser, så de vægter de elementer, der umiddelbart er mest brugbare dig og dine kollegaer.

Red-Livs undervisere, der alle har stor erfaring med brandbekæmpelse, vil supplere undervisningen med relevante historier og eksempler fra den virkelige verden.

Praktiske brandøvelser
På alle Red-Livs kurser er der praktiske øvelser, hvor du under kontrollerede forhold øver slukning af brand.

Førstehjælpskurser
Red-Liv tilbyder også specialiserede førstehjælpskurser, der er tilpasset dine behov. Læs mere her

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj
a.lassen@red-liv.dk

 
red liv danmark
Vi har afdelinger i København og Århus, så vi kan altid rykke ud i dit lokalområde med kort varsel.