• Red-Liv tilbyder professionelle og veltilrettelagte kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Undervisningen finder som regel sted på arbejdspladsen.

 • Red-Liv råder over flere instruktører, og har ressourcer til at håndtere kurser og foredrag med mange deltagere.

 • Red-Liv tilbyder målrettede førstehjælpskurser og foredrag, der tager udgangspunkt i dine behov...

 • Vi har erfaring med at afholde målrettede kurser og foredrag for større grupper – også længere kompetencegivende forløb.

 • Vi tilbyder brandkurser der er tilpasset din hverdag. Lær at forebygge uheld og begrænse brandens udbredelse, hvis den opstår.

 • Red-Liv’s kurser giver rig mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktisk handling. Vi medbringer det relevante og bedst egnede udstyr. Fx voksendukker, børnedukker, babydukker og hjertestartere.

 • Red-Liv tilbyder kurser i brug af hjertestartere og vi rådgiver i anskaffelse af den rette hjertestarter.

 • Vi tilpasser vores brandkurser, så de vægter de elementer, der umiddelbart er mest brugbare dig og dine kollegaer.

prev next

Brandkursus: Institutioner

red liv brankursus institution

Brandkurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte deltagerne i stand til at kunne udføre korrekt elementær brandbekæmpelse ved brand, evakuering og tilkaldelse af hjælp (alarmering).

Under brandkurset vil du blandt andet stifte bekendtskab med:

 • Trinvis brandbekæmpelse.
 • Slukningsmidler og deres anvendelse.
 • Praktiske øvelser med div. slukningsmidler: ild i faste stoffer, ild i brandbare væsker, ild i person.
 • Film om brandbekæmpelse.

Antal elever pr. kursus
Max. 16 elever.

Skræddersyede Brandkurser
I kraft af min erfaring kan jeg tilpasse min undervisning til meget specifikke forhold. Jeg kan tilbyde brandkurser, der tager udgangspunkt i konkrete arbejdspladsers hverdag.

Stor fleksibilitet
På alle mine brandkurser lægger jeg vægt på, at der er god tid til at stille spørgsmål, og der vil være praktiske, realistiske situationsøvelser undervejs. Det er også muligt at kombinere mine kurser.

Undervisning, når det passer dig
Red-Liv rykker ud, når det passer dig – også efter almindelig arbejdstid, lørdage, søndage og helligdage.

Materialer og udstyr
På brandkurserne anvendes materialer, udviklet specielt til de enkelte kurser.

Sikre øvelser, der ikke kræver særlig megen plads
Red-Liv benytter gas/vandanlæg til træningen, så det er let og sikkert at kontrollere brandøvelserne. Vores praktiske øvelser kan afholdes hos langt de fleste virksomheder.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbeviser til alle, der gennemfører vores kurser.

kursusbevis

Pris for hold

Kursus i brandslukning – 2 til 3 timer
Kursus pris 2 timer: kr. 4.550
Kursus pris 3 timer: kr. 5.250

Inkl. kursusmaterialer, pr. hold. Eksklusiv moms.

– Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn og Aarhus området. (Statens takst ca. kr. 3,80 pr. km.)

Referencer

Vi har undervist på adskillige institutioner i hele landet, men her er nogle af de senste institutioner vi har besøgt:

Blå Tårn
Præstekærvej 3
2700 Brønshøj

Væksthuset
Åkandevej 41
2700 Brønshøj
Sølager

Botilbuddet Lyngdal
Tyringevej 5.
3460 Birkerød.

Hareskovbo
Skovalleen 8
2880 Bagsværd

Botilbuddet Kareten
Klodskovej 78.
4863 Eskilstrup

Brandkursus: Virksomheder

red liv brandkursus virksomhed

Brandkurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte deltagerne i stand til at kunne udføre korrekt brandbekæmpelse ved brand, evakuering og tilkaldelse af hjælp (alarmering).

Under Brandkurset vil du blandt andet stifte bekendtskab med:

 • Trinvis brandbekæmpelse.
 • Slukningsmidler og deres anvendelse.
 • Praktiske øvelser med div. slukningsmidler: ild i faste stoffer, ild i brandbare væsker, ild i person.
 • Film om brandbekæmpelse.

Antal elever pr. kursus
Max. 16 elever.

Skræddersyede brandkurser
I kraft af min erfaring kan jeg tilpasse min undervisning til meget specifikke forhold. Jeg kan tilbyde brandkurser, der tager udgangspunkt i konkrete arbejdspladsers hverdag.

Stor fleksibilitet
På alle mine brandkurser lægger jeg vægt på, at der er god tid til at stille spørgsmål, og der vil være praktiske, realistiske situationsøvelser undervejs. Det er også muligt at kombinere mine kurser.

Undervisning, når det passer dig
Red-Liv rykker ud, når det passer dig – også efter almindelig arbejdstid, lørdage, søndage og helligdage.

Materialer og udstyr
På brandkurserne anvendes materialer, udviklet specielt til de enkelte kurser.

Sikre øvelser, der ikke kræver særlig megen plads
Red-Liv benytter gas/vandanlæg til træningen, så det er let og sikkert at kontrollere brandøvelserne. Vores praktiske øvelser kan afholdes hos langt de fleste virksomheder.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbeviser til alle, der gennemfører vores kurser.

kursusbevis

Pris for hold

Kursus i brandslukning – 2 til 3 timer
Kursus pris 2 timer: kr. 4.550
Kursus pris 3 timer: kr. 5.250

Inkl. kursusmaterialer, pr. hold. Eksklusiv moms.

– Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn og Aarhus området. (Statens takst ca. kr. 3,80 pr. km.)
 

Referencer 

Vi har undervist på virksomheder over hele landet. Her er nogle af de senste virksomheder vi har besøgt:

Glostrup Forsyning
Ørnebjergvej 7

Experimentarium
Tuborg Havnevej 7
2900 Hellerup

Bring. Øst/Vest
Fuglebækvej 5 - 9
2770 Kastrup

Bring
Norddigesvej 3
8240 Risskov.

Sidesporet
Ahlgade 1.B.
4300 Holbæk

Nuevolution A/S
Rønnegade 8, 5. th.
2100 København Ø.

 

telefon red liv 2521 4123

Red-Liv Førstehjælpskurser
Kabbelejevej 32V
2700 Brønshøj
a.lassen@red-liv.dk

 
red liv danmark
Vi har afdelinger i København og Århus, så vi kan altid rykke ud i dit lokalområde med kort varsel.